கணினியில் தமிழ்

Mar 30, 2019

கணினிக்கலையில் தமிழ் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க தேவையான முயற்சிகள் பற்றி சிலக் கருத்துகள்.

Tags: தமிழ்

திருச்சியில் FIST முகாம் 2017 – எனது கண்ணோட்டம்

Aug 23, 2017

ஆகஸ்ட் 12 யிலிருந்து 15 வரை தமிழ்நாட்டுக் கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கமும் திருச்சி கட்டற்ற அறிவியல் தொழில்நுட்ப இயக்கமும் திருச்சியில் நடத்திய முகாமிற்குச் சென்றிருந்தேன். அங்கு என் அனுபவத்தைப் பற்றி இது ஒரு இடுகை.

Tags: கட்டற்ற_மென்பொருள், fsftn, திருச்சி

Vandermonde அணி மூலம் பல்லுறுப்புக்கோவை இடைக்கணிப்பு (Lagrange இடைக்கணிப்பு) – Matlab / GNU Octave நிரல்

May 16, 2017

Lagrange பல்லுறுப்புக்கோவை இடைக்கணிப்பு செய்வதற்குச் எளிமையான, ஆனால் தாழ்நிலையான, முறை…

Tags: கணிதம், matlab, octave

exiftool.el வெளியீடு

Mar 02, 2017

இது exiftool.el வெளியீட்டிற்கான பொது அறிவிப்பு. exiftool.el ExifTool யை emacs lisp யிலிருந்து பயன்படுத்துவதற்கான நிரலகமாகும். ExifTool EXIF, XMP, IPTC மற்றும் பல்வேறு மேல்நிலை தரவு வடிவங்களை எழுதவும் படிக்கவும் பயன்படும் கட்டளை வரி மென்பொருளாகும்.

Tags: மென்பொருள், கட்டற்ற_மென்பொருள்

வெளியே இருக்கும்போது நீரில்லாமல் மிதிவண்டி காற்றுப்பையில் துளையைக் கண்டுபிடிப்பது

Dec 07, 2016

வெளியே இருக்கும்போது மிதிவண்டி காற்றுப்பையில் துளையைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு நீர் கிட்டாது. அப்போது காற்றுப்பையை மணல் மேல் வைத்துக் காற்று வெளியேறும் இடத்திலிருந்து தூசி பறப்பதை வைத்துத் துளையைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.

Tags: மிதிவண்டி

Manufacturing Consent வாசிப்பு

Oct 26, 2016

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன், அக்டோபர் 15 அன்று, IISc Concern யில் எட்வர்ட ஹெர்மேன் மற்றும் நோம் சோம்சுக்கி யின் Manufacturing Consent யிலுருந்து முதல் அதிகாரத்தைப் படித்தோம். அதில் செய்தி நிறுவனங்கள் எவ்வாறு அரசுக்கும் அதிகாரமுடையோர்க்கும் பாரபட்சமாக செயல்படுகின்றன என்று எடுத்துரைத்துள்ளனர். இது அவர் கூறும் ஐந்து காரணிகள் பற்றின சிறுகுறிப்பு.

Tags: அரசியல்

திருச்சியில் FSFTN முகாம்

Oct 10, 2016

செப்டம்பர் 30 யிலிருந்து அக்டோபர் 2 வரை கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கம் தமிழ் நாடு திருச்சியில் நடத்திய முகாமுக்குச் சென்றிருந்தேன். அதைப் பற்றி ஒரு சிறிய கட்டுரை.

Tags: கட்டற்ற_மென்பொருள், fsftn, திருச்சி

ebay noscript திரையை நீக்க பயனர் உரைநிரல்

Aug 30, 2016

ebay யில் noscript திரையை நீக்கி javascript இல்லாமல் உலாவ அனுமதிக்கும் greasemonkey பயனர் உரைநிரல்…

Tags: javascript, மென்பொருள், greasemonkey

ஒற்றை வரி bash கடவுத்தொடர் தேரி

Jul 27, 2016

கடவுத்தொடர் தேர்ந்தெடுக்க ஒற்றை வரி bash கட்டளை – coreutils தொகுப்பிலுள்ள shuf நிரல் இதைச் சாத்தியமாக்குகிறது.

Tags: மென்பொருள், bash

IISc மாணவர் சேர்க்கைக்கு ஆதார் கட்டாயம்

Jul 25, 2016

உச்ச நீதி மன்றத் தீர்ப்புக்குப் புறம்பாக, இக்கல்வியாண்டில், மாணவர் சேர்க்கைக்கு ஆதார் அடையாள அட்டையை IISc கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

Tags: ஆதார், அந்தரங்கம், iisc

bash இல் கடவுத்தொடர் தேரி

Jul 20, 2016

இன்னொரு கடவுத்தொடர் தேரி, இந்த முறை bash இல்…

Tags: மென்பொருள், bash

ஹூத் ஹூத் புயல் – செயற்கைகோள் படம்

Oct 16, 2014

அக்டோபர் 11 அன்று பெங்களூரில் பெற்ற ஹூத் ஹூத் புயல் APT செயற்கைகோள் படம்…

Tags: வானொலி, செயற்கைகோள், rtlsdr, மென்பொருள்_வானொலி, வானிலை

Top